09G201016 - Onteigening Waterpark Veldwijk Noord

De raad wordt voorgesteld te besluiten de in het onteigeningsplan opgenomen percelen ter onteigening aan te wijzen ter realisatie van het bestemmingsplan 'Waterpark Veldwijk Noord' . Daarna wordt dit raadsbesluit met bijbehorende stukken wederom zes weken voor een ieder ter visie gelegd en ter goedkeuring aan De Kroon gezonden ter verkrijging van een Koninklijk Besluit, zodat daarna zonodig de gerechtelijke procedure kan worden gestart.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?