09G201040 - Beeldkwaliteitseisen Buitengoederenzone Bellersweg

Gerelateerde links

Aan de Bellersweg doet zich een unieke situatie voor. Vijf verschillende initiatiefnemers, eigenaren van gronden aansluitend op de Bellersweg, hebben afzonderlijk van elkaar plannen met hun terrein in het kader van rood voor rood of in het kader van de regeling nieuwe landgoederen die van invloed zullen zijn op het toekomstige ruimtelijke beeld van het omringende gebied. De omgeving van Buurtschap Bellersweg is door de Provincie aangegeven als landgoederenzone. De afzonderlijke plannen betreffen het oprichten van 3 nieuwe landgoederen en een rood voor rood woning. De plannen bevinden zich in verschillende stadia van uitwerking, maar dat heeft meerdere partijen, waaronden de initiatiefnemers hun adviseurs, de gemeente Enschede, de gemeente hengelo, de Provincie Overijssel, de ervenconsulente van het Oversticht niet belet om te zoeken naar samenwerking, opdat er sprake zal zijn van een veel grotere meerwaarde dan wanneer de plannen los van elkaar zouden worden ontwikkeld. Inmiddels is er voor het oprichten van een landgoed (buitengoed)een schetsplan ingediend. Om deze aanvraag te kunnen toetsen is het noodzakelijk aanvullende beeldkwaliteiteisen vast te laten stellen. Door het oversticht is heirvoor een voorwaardendocument opgesteld. Hierin staan vanaf pagina 15 de criteria voor de gewenste beeldkwaliteit. De “Beeldkwaliteitseisen Buitengoederenzone Bellersweg” gaan na vaststelling door de raad deel uitmaken van de welstandsnota en zullen het juridisch kader voor welstandtoetsing vormen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?