09G201059 - Leerplichtverslag en effectrapportage 2008-2009

Gerelateerde links

De raad wordt voorgesteld het leerplichtverslag over het afgelopen schooljaar 2008-2009 vast te stellen. In dit verslag is sprake van een stijging van het aantal meldingen bij de leerplichtambtenaar, veroorzaakt door een stijging van het signaalverzuim. Daarnaast wordt de raad de Effectrapportage van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters ter informatie aangeboden. Het aantal voortijdig schoolverlaters is gedaald: 238 in schooljaar 2008-2009 ten opzichte van 297 in het voorgaande jaar. Deze daling met 59 wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de minder aantrekkelijke arbeidsmarkt voor voortijdig schoolverlaters. Het ROC van Twente meldt in dit verband ook een stijging van het aantal jongeren dat kiest voor een vervolgopleiding.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?