09G201104 - Integrale visie Binnenstad, inrichting Markt, Brinkplein en gevelaanpak

Tijdens het Binnenstadsdebat en in de daaruit voortvloeiende Burgervisie kwam de behoefte naar voren voorgestelde acties te kunnen plaatsen in een samenhangend kader voor de Binnenstad. De Raad heeft vervolgens het College opdracht gegeven een Integrale Ontwikkelingsvisie voor de Binnenstad op te stellen in de vorm van ruimtelijke, functionele en projectenkaarten. In de Burgervisie wordt ook gevraagd om een plan voor het Markt (en Brink) plein, uitgaande van het verwijderen van de lichtlindes. In het voorliggende plan zijn de belangrijkste elementen uit de Burgervisie opgenomen. Het plan is geen blauwdruk van hoe het marktplein er feitelijk zal komen uit te zien, maar kan als basis dienen voor verdere uitwerking, o.a. afhankelijk van haalbaarheid/beschikbare middelen. Concreet wordt voorgesteld de lichtlindes te verwijderen en langs die zijde bomen te plaatsen en sfeerverlichting aan te brengen. Het aanpakken van gevels is ook een belangrijke aanbeveling uit het Binnenstadsdebat. Concretisering zou kunnen plaats vinden door het mogelijk te maken bij gevelverbetering een beroep op een bijdrage uit een in te stellen "stimuleringsregeling gevelaanpak" te doen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?