09G201144 - Mastergrex fase 2 centraal station van Twente/Hart van Zuid en kredieten voor planvorming

Voor de fase 2 van het project CST/Hart van Zuid zijn in de afgelopen periode subsidies verkregen. In fase 2 zitten de planonderdelen Stationsplein + busstation, Industrieplein (incl. Siemens), WTC Business District, Vereenigingsgebouw incl. 1e fase park, Noordelijk deel Laan Hart van Zuid (Esrein - Industrieplein), Woonstad Noord en Kanaalzone. Financieel gezien resulteren deze planonderdelen gezamenlijk in een tekort van ca. € 14,9 mln in de Mastergrondexploitatie fase 2 CST/Hart van Zuid. Met de subsidies die wel zijn aangevraagd, maar nog niet zijn vastgesteld, is de verwachting dat dit tekort in de nabije toekomst toch kan worden gedekt. Om de uitvoering van de planonderdelen die op zichzelf wel reeds sluitend zijn, niet te laten wachten tot het totale tekort van € 14,9 mln is gedekt, wordt voorgesteld voor deze planonderdelen steeds de individuele exploitaties te laten vaststellen op het moment dat deze sluitend zijn (onder meer door nog te verkrijgen subsidies). Daarom worden in dit voorstel ook de gezamenlijk sluitende grondexploitaties voor het Industrieplein (incl. Siemens) en het WTC BusinessDistrict voorgelegd. Zodoende kan Hart van Zuid alvast verder met de uitvoering van deze planonderdelen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?