09G201241 - Invoering betaald parkeren Tuindorp ’t Lansink

Op 10 november 2009 hebben vele bewoners van Tuindorp ‘t Lansink geprotesteerd tegen de definitieve invoering van betaald parkeren. In de gemeenteraadsvergadering van 10 november 2009 heeft het college van B&W toegezegd dat er ook binnen een straal van 300m rondom de entree van het ROC een draagvlakonderzoek wordt uitgevoerd. Het college wil graag bewoners, bedrijven en instellingen zelf laten bepalen of zij wel of niet gebruik willen maken van betaald parkeren als reguleringsvorm in hun straat. Wel is als uitgangspunt vastgesteld dat Nota autoparkeren 2008-2012 de leidraad is en blijft voor parkeerbeleid de komende jaren. Naar aanleiding van gespekken met belanghebbenden op 7 januari 2010 is ervoor gekozen niet de overlast, zoals die voor december 2007 aanwezig was in de straten rondom het ROC, terug te laten keren. De gemeente gaat een draagvlakonderzoek uitvoeren in de straten binnen een straal van 300 m rondom het ROC op basis van de onderstaande uitgangspunten:
·  Twee maand voor de uitvoering van het draagvlakonderzoek is er betaald parkeren ingevoerd op de openbare parkeerterreinen (180 pp) rondom het ROC.
·   In de straten waar nu betaald parkeren van kracht is wordt dit gehandhaafd.
·   In de Kerkstraat is nooit betaald parkeren ingevoerd en dat blijft gehandhaafd totdat het draagvlakonderzoek is uitgevoerd.
Twee maand lang kunnen bewoners van de Kerkstraat ervaren hoe de parkeerdruk in hun straat zal zijn als er betaald parkeren van kracht is op de openbare parkeerterreinen (180 pp). De verwachting is dat de parkeerdruk in de straten waar al betaald parkeren is ingevoerd niet veranderd. Twee maand nadat er betaald parkeren is ingevoerd op de openbare parkeerterreinen (180 pp) wordt er een draagvlakonderzoek uitgevoerd. De bewoners bepalen of er wel of niet definitief betaald parkeren bij hun in de straat wordt ingevoerd.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?