09G201266 - Komgrens Deldenerstraat en komgrenzen Gezondheidspark

 De rotonde op de Deldenerstraat vormt een goed opvallende inleiding van de bebouwde komgrens. Om dit te realiseren dient de huidige bebouwde komgrens ca. 32 meter richting Delden verplaatst te worden. Het Gezondheidspark wordt ingericht als zijnde een verblijfsgebied (30 km/uur zone). Hiertoe dient het Gezondheidspark binnen de bebouwde kom komen te liggen en dient dit door middel van bebording te worden aangegeven. Voor het verplaatsen en vaststellen van de komgrens is een raadsbesluit op grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 nodig.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?