09G201279 - Wijziging van de Maatregelenverordening en de Fraudeverordening

Als gevolg van een wetswijziging van de Ioaw en de Ioaz moet de gemeenteraad met ingang van 1 juli 2010 regels bij verordening moet vaststellen met betrekking tot:
- de weigering en verlaging van de uitkering;
- de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een uitkering alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet in het kader van het financiƫle beheer.
De gemeente Hengelo beschikt reeds over een maatregelenverordening en een fraudeverordening in het kader van de WWB en de WIJ. Deze verordeningen zijn nu zodanig aangepast, dat deze verordeningen ook van toepassing zijn op de Ioaw- en Ioaz-uitkeringen

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?