10G200045 - Vaststelling bestemmingsplan Kristalbad

Het plangebied wordt aan de noorzijde begrensd door de Enschedesestraat, aan de oostzijde door de gemeentegrens met Enschede, aan de zuidzijde door het Twentekanaal en aan de westzijde door de Kettingbrugweg. Na voorafgaande publicatie in Typisch Hengelo en de Staatscourant heeft het ontwerp bestemmingsplan Kristalbad van 30 oktober 2009 t/m 10 december 2009 ter inzage gelegen. Binnen de termijn van terinzagelegging zijn geen zienswijzen ingediend.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?