10G200047 - Budgetoverheveling 2009-2010

Jaarlijks wordt bij het samenstellen van de jaarrekening bezien in hoeverre budgetten, behorend bij activiteiten die niet in het kalenderjaar konden worden uitgevoerd, moeten worden overgeheveld naar een volgend jaar. Op grond van toetsing aan de criteria voor budgetoverheveling wordt voorgesteld een bedrag van € 2.128.100,-- over te hevelen van 2009 naar 2010. Het gaat hierbij voornamelijk om incidenteel geraamde posten.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?