10G200048 - Archeologisch beleid en verwachtingenkaart

Hengelo kent een rijke geschiedenis. Een deel is nog zichtbaar boven de grond. In de vorm van gebouwen, objecten of infrastructuur. Niet alle historie is zichtbaar. Reeds lang werd er gewoond in en om Hengelo. De meeste mensen woonden in eenvoudige boerderijen, enkelen bewoonden de zogenaamde havezathen. Hiervan kennen we er in Hengelo twee: Huys Hengelo en Havezathe Olde Meule. Daarnaast zijn al enkele boerderijplattegronden gevonden uit de ijzertijd (rond het jaar nul) en uit de klokbekercultuur (circa 2500 jaar v. Chr.) Om van deze historie kennis te kunnen nemen is een zogenaamde archeologische verwachtingkaart met beleidsadviezen opgesteld. Nu weet de gemeente of particulier dan wel projectontwikkelaar in een vroeg stadium van zijn plannen of archeologische vondsten te verwachten zijn. Met die kennis kan men besluiten ergens anders te gaan bouwen of de vondst te laten opgraven en documenteren. In beide gevallen gaat het erom dat de sporen vanuit het verleden blijven bestaan of worden onderzocht.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?