10G200051 - Ruimtelijke ontwikkeling Noordkant Deldenerstraat

Gelet op de ontwikkeling van het Gezondheidspark zijn toekomstmogelijkheden voor de noordzijde van de Deldenerstraat onderzocht en vastgelegd in de stedenbouwkundige visie Deldenerstraat-Noord. Er is een verzoek binnengekomen voor het oprichten van een woning aan de noordzijde van de Deldenerstraat. Volgens het nu geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2000' is het niet mogelijk om op deze locatie een woning op te richten. Het bouwplan past wel binnen de stedenbouwkundige visie Deldenerstraat-Noord. Het verzoek is van voor 1 juli 2008, dus wordt er een procedure gevoerd op basis van de oude WRO. Met toepassing van artikel 19, lid 1 WRO kan medewerking worden verleend aan het bouwplan. Ten behoeve van de vrijstellingsprocedure is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?