10G200052 - Brede school visie Hengelo

In de afgelopen jaren is de Brede School aanpak verder opgepakt in Hengelo. Voor de leeftijdsgroep 0 tot 12 jaar is er een stadsdekkende samenwerkingsstructuur gevormd via de WijkNetwerken 0-12. Daarnaast is de locatie Brede School Berflo Es in ontwikkeling. Voor 12+ zijn er ontwikkelingen die aansluiten op de Brede School aanpak, maar spreken we op dit moment niet van de Brede School voor 12+. De behoefte is er vanuit de gemeente en vanuit de partners waarmee samengewerkt wordt samen een duidelijke visie op de Brede School in Hengelo te hanteren. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de Brede School Visie Hengelo vast te stellen. In de programmaraad Brede School worden de genoemde ambities in de visie vervolgens opgepakt in jaarlijks programma Brede School Hengelo.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?