10G200076 - Vaststellen bebouwde komgrenzen “De Veldkamp”

Op 1 april 2010 wordt de Amerikatunnel geopend waardoor er een goede verkeersverbinding ontstaat naar het nieuwe bedrijventerrein De Veldkamp. De Amerikatunnel en Amerikalaan zijn beiden buiten de bebouwde kom gesitueerd. Momenteel kent de Amerikalaan een maximale toegestane snelheid van 80 km/ uur. Bedrijventerrein De Veldkamp bevindt zich op dit moment tevens buiten de bebouwde kom. Het kent op dit moment een maximale toegestane snelheid van 80 km/ uur. Dit is zowel in de huidige situatie met bouwwerkzaamheden en (schoolgaande) fietsers, als in de toekomstige situatie ongewenst. Om de maximale toegestane snelheid op bedrijventerrein De Veldkamp te verlagen van 80 km/ uur naar 50 km/ uur, dient het bedrijventerrein De Veldkamp vanwege juridische uitgangspunten te worden aangewezen als zijnde binnen de bebouwde kom. Hiertoe dienen de komgrenzen van bedrijventerrein De Veldkamp te worden vastgesteld. Voor het verplaatsen en/ of vaststellen van komgrenzen is een raadsbesluit op grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 nodig.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?