10G200093 - Evaluatie WMO Cliëntenraad Hengelo 2008/2009

Arcon heeft namens de gemeente een evaluatie opgesteld van de Wmo Cliëntenraad. Er is met alle betrokken partijen een gesprek geweest. De conclusie is dat de Wmo cliëntenraad zeer goed functioneert in vergelijking tot andere Wmo raden in Overijssel. Na twee jaar is de cliëntenraad gegroeid in haar rol. Arcon geeft adviezen voor de doorontwikkeling.
De aandachtspunten zijn daarbij:
- stel in overleg met de Cr. vast wie de achterban is en investeer in de achterbanraadpleging
- stel vast of het aantal Wmo prestatievelden waar de cliëntenraad bij betrokken wordt, moet worden uitgebreid en zoja met welke.
- Stel vast wat de rol van de Cr. idealiter moet zijn en hoe zich dit verhoudt tot de opdracht aan de andere adviesraden.
Het college neemt de conclusies en aanbevelingen over en bespreekt ze op 9 februari met de raadscommissie Sociaal..

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?