10G200125 - Vaststelling beeldkwaliteitplan Sterrenbuurt

Gerelateerde links

De kavels van Welbion vallen in een zogenaamde stempelwijk. Strenge composities van woongebouwen die een aantal malen worden herhaald zijn daarbij kenmerkend. Daarnaast is aansluiting op bestaande bouw hier van belang. Een beeldkwaliteitplan geeft de ontwerpers richting en is een richtlijn voor de welstandadvisering. Het opstellen van een beeldkwaliteitplan past binnen het in de Welstandsnota vastgestelde beleid. Het vormt feitelijk een herziening van die Welstandsnota voor een bepaald gebied.

Behandeld in:

Raadscommissie Fysiek van 

13 april 2010

Raadsvergadering van

27 april 2010

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?