10G200134 - Bouwplan Van der Deen

Op 30 juni 2008 heeft de heer R.W.S. van der Deen een bouwaanvraag ingediend voor het oprichten van een woning aan de Landmansweg t.o. nr. 46. Wegens strijd met het bestemmingsplan moet de bouwaanvraag tevens worden aangemerkt als een verzoek om toepassing van de vrijstellingsprocedure ex art. 19, lid 1 WRO. Uw raad is bevoegd te beslissen over toepassing van een dergelijke procedure.
Met de commissie Fysiek zijn wij van mening dat bebouwing in strijd is met het vastgesteld beleid voor het Weusthagpark. Wij hebben dan ook besloten niet in te stemmen met het "Voorwaardendocument bouwinitiatief Landmansweg" en de daarop gebaseerde exploitatieovereenkomst "project bouw initiatief Landmansweg".
Gelet hierop stellen wij u voor de vrijstelling ex art. 19, lid 1 WRO te weigeren.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?