10G200197 - Vaststellen beeldkwaliteitplan Kern Zuid

Gerelateerde links

Voor Dalmeden, deelgebied kern Zuid is een beeldkwaliteitplan opgesteld. Uitgangspunt voor Dalmeden is dat een hoog ambitieniveau gehanteerd wordt. Per deelgebied worden één of soms meerdere beeldkwaliteitsplannen opgesteld. In de beeldkwaliteitplannen worden de minimale eisen beschreven voor de bebouwing die noodzakelijk zijn om het gewenste eindbeeld te realiseren. Het beeldkwaliteitplan Kern Zuid wordt gebruikt bij de welstandstoetsing van bouwplannen in dit deelgebied van Dalmeden.

Behandeld in:

Raadscommissie Fysiek van 13 april 2010

Raadsvergadering van 27 april 2010

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?