10G200199 - Vaststelling bestemmingsplan kamerbewoning

In de in Hengelo geldende bestemmingsplannen staat dat woningen uitsluitend bedoeld zijn voor de huisvesting van één huishouden. Volgens de jurisprudentie is er bij kamerverhuur/kamerbewoning geen sprake van één afzonderlijk huishouden. Dat betekent dat in geen van de in Hengelo geldende bestemmingsplannen kamerverhuur is toegestaan. In een moderne stad met de omvang van Hengelo is dit echter geen reële situatie en de werkelijkheid is dan ook anders. Er zijn ruim 80 panden bekend waar kamerverhuur plaatsvindt. Om overlast te voorkomen is het noodzakelijk dat bepaald wordt waar wel en waar geen kamerverhuur wenselijk is en onder welke voorwaarden. Hierdoor moeten diverse instrumenten, waaronder de bestemmingsplannen, worden aangepast. Het aanpassen van de bestemmingsplannen kan met een relatief eenvoudige procedure, de zogenaamde parapluherziening. Een paraplubestemmingsplan is een bestemmingsplan dat een aantal overkoepelende regels toevoegt aan de hiervoor aangewezen bestemmingsplannen. Met de vaststelling van het bestemmingsplan Kamerbewoning wordt binnen verschillende bestemmingsplannen kamerverhuur mogelijk gemaakt. Dit zal niet onmiddellijk leiden tot meer kamerverhuur. Om daadwerkelijk een woning in gebruik te mogen nemen voor kamerverhuur moet het pand beschikken over de juiste bestemming. Daarnaast is op grond van artikel 7 van de Partiële Regionale Huisvestingsverordening 2009 voor het grondgebied van de gemeenten Hengelo en Enschede een omzettingsvergunning nodig. Daarmee wordt het mogelijk dat zelfstandige bewoning wordt omgezet naar onzelfstandige bewoning. De onlangs door het college vastgestelde Beleidsnota Regulering Kamerbewoning 2010, waarin onder andere aandacht wordt besteed aan leefbaarheid, omgevingsfactoren, brandveiligheid en technische aspecten, is het afwegingskader voor de omzettingsvergunning. Hiermee kan dus worden voorkomen, dat op sommige zwakkere plekken in de stad overlast ontstaat door kamerverhuur.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?