10G200252 - 3e wijziging van de Beleidsbegroting 2010

Gerelateerde links

In de 3e wijziging worden verwerkt alle op deze agenda voorkomende voorstellen met gevolgen voor de Beleidsbegroting 2010 alsmede de gevolgen van eerdere raadsbesluiten uit 2010.

Uitzondering hierop is het besluit inzake budgetoverheveling 2009-2010. De hieruit voortvloeiende begrotingswijziging zal in de eerstvolgende aanpassing worden meegenomen, omdat op dit moment de betreffende bedragen nog niet definitief zijn.

Verder worden vermeld alle collegebesluiten met gevolgen voor deze beleidsbegroting, die niet via een
afzonderlijk voorstel aan de raad worden voorgelegd. In deze wijziging zijn ook betrokken enkele
technische aanpassingen van de begroting.

Voor de verdere inhoud wordt verwezen naar het ontwerp raadsvoorstel.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?