10G200358 - Verordening Adviescommissie Beeldende Kunst/Vormgeving

De Verordening Commissie Beeldende Kunst en Vormgeving (2001) moet gewijzigd worden vanwege nieuwe ontwikkelingen. Er is voor gekozen om geen verordening op te stellen, maar een regeling. Het college van B&W heeft ingestemd met de nieuwe regeling welke in werking treedt op 1 januari 2011. De raad wordt daarom gevraagd om de Verordening commissie Beeldende Kunst en Vormgeving (2001) in te trekken per 1 januari 2011 en kennis te nemen van de nieuwe Regeling Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?