10G200359 - Overeenkomst afwikkeling kostenverhaal bodemsanering (10G200359)

Het Rijk heeft in het verleden de bodemsanering bekostigd van terreinen die toen eigendom van de gemeente waren. De gemeente is hierdoor ongerechtvaardigd verrijkt. Deze verrijking bedraagt € 258.193. Op grond van artikel 75 lid 3 van de Wet bodembescherming kan het Rijk deze kosten verhalen. Er is overeengekomen dat de gemeente de genoemde € 258.193 niet hoeft terug te betalen als dit bedrag gecompenseerd wordt door het leveren van extra bodemprestaties. Hiertoe stuurt VROM de gemeente een aanvullende toekenningsbeschikking voor het Wbb-budget. Om deze overeenkomst uit te voeren is een begrotingswijziging nodig. € 258.913 wordt als "door derden beklemde middelen" toegevoegd aan het Wbb-budget. De kosten worden gedekt door de balanspost "nog te betalen bedragen".

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?