10G200438 - Ruimtelijke randvoorwaarden 4 kavels Bornsedijk

Volgens de kaart behorende bij de welstandnota moeten er voor de te ontwikkelen woonwijk Dalmeden beeldkwaliteitplannen worden opgesteld, waaraan de nieuwbouwplannen getoetst moeten worden. Indien er geen beeldkwaliteitplan is vastgesteld moeten de bouwplannen volgens de welstandnota worden getoetst aan de welstandcriteria voor het deelgebied "buitengebied". Voor de 4 kavels aan de Bornsedijk die in het bestemmingsplan Dalmeden vallen maar niet tot onze uit te geven kavels behoren wordt geen beeldkwaliteitplan opgesteld. Hiervoor worden aanvullende ruimtelijke randvoorwaarden opgesteld, die voor de betreffende kavels gaan gelden als aanvulling op de welstandcriteria voor het deelgebied "buitengebied". Deze ruimtelijke randvoorwaarden 4 kavels Bornsedijk gaan na vaststelling door de raad deel uitmaken van de welstandsnota.

Behandeld in:

Raadscommissie Fysiek vanĀ 

13 april 2010

Raadsvergadering van

27 april 2010

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?