10G200471 - Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Het college heeft een aantal besluiten genomen die nu in het verstrekkingenboek zijn verwerkt. Dit bijgewerkte verstrekkingenboek moet worden vastgesteld. Het financieel besluit is geactualiseerd en moet eveneens worden vastgesteld. Er zijn kleine veranderingen aangebracht in de verordening, logisch volgend uit de eerder genomen besluiten door het college. Daarnaast zijn een aantal schoonheidsfoutjes in de bestaande verordening verbeterd. Deze nieuwe verordening WMO 2010 moet worden vastgesteld. Naar aanleiding van de bespreking in de raadscommissie Sociaal op 14 april 2010 is art. 1.1.r. (besparingsbijdrage) alsnog geschrapt; deze bepaling werd niet toegepast en zou ook niet toegepast gaan worden en kon derhalve vervallen..

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?