10G200475 - Invoering Diftar

Op 27 mei 2009 heeft uw raad besloten om met ingang van 2011 een gedifferentieerd tarief voor fijn restafval en groente-, fruit- en tuinafval in te voeren. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Hiervoor is een project-organisatie opgetuigd en een projectplan (ligt ter inzage in de leeskamer) opgesteld. De aanpak in ondermeer gericht op een verdere behandeling van diftar in het IBR van juni en de afrondende besluitvorming in de raadsvergadering van november 2010. De eenmalige voorbereidingskosten worden geraamd op € 330.000,-- (€8,90 per aansluiting). Om de opwaartse druk op de afvalstoffenheffing zo gering mogelijk te houden en voor de investeringen in afvalbeheer een reserve is opgebouwd, wordt voorgesteld het bedrag dat is gemoeid met de voorbereidingskosten ten laste te brengen aan de Reserve Afvalverwerking. De reserve bedraagt per 31 december 2009 € 4.067.618,31. Hiervan is door uw raad eerder € 580.000,-- en € 1.000.000,-- bestemd voor respectievelijk het verwijderen van het bestaande areaal blokcontainers en de eenmalige sloop- en opruimkosten in verband met de realisatie van een nieuw afvalbrengpunt.

Behandeld in:

Raadscommissie Fysiek van 

13 april 2010

Raadsvergadering van

27 april 2010

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?