10G200652 - Regiobranding Twente

Op het initiatief van VNO-NCW, de Kamer van Koophandel en Regio Twente is enige tijd geleden het traject regiobranding Twente gestart. Doel van de nieuwe positionering is Twente zowel nationaal als internationaal sterker op de kaart te zetten als innovatieve, ondernemende en kennisintensieve regio, met als resultaat het versterken van de sociaaleconomische structuur. De Regio Twente vraagt om een bijdrage van de gemeente Hengelo voor dit traject. De eerste stap in het project is het ontwikkelen van een Twenteportal. Regiobranding Twente wil middels een Twenteportal de informatievoorziening m.b.t. ondernemen, werken, studeren en wonen in de regio digitaal ontsluiten en een communicatiefundament leggen voor de komende jaren. Hiermee promoten we de regio Twente als kennisintensief, ondernemend en innovatief. Dit profiel sluit aan bij de identiteit van Hengelo. De Twenteportal biedt een goede kans om Hengelo als stad van innovatie, knooppunt en leven neer te zetten. En draagt daarmee ook bij aan de citymarketing van Hengelo. De portal biedt ambassadeurs de kans om zichzelf neer te zetten. Dit kunnen voor Hengelo bijvoorbeeld een aantal innovatieve ondernemers zijn. Door als Hengelo bij te dragen aan regiobranding Twente kunnen wij onze input geven voor het verhaal en de Twenteportal daarmee ook inzetten voor de citymarketing van Hengelo. Hengelo neemt zitting in de brandinggroep waarmee we invloed uit kunnen oefenen op de inhoud van de portal. De Twenteportal zal worden gelanceerd op de Netwerkstadstand op de Provada in juni 2010. Voorstel is om € 20.000 bij te dragen uit het ICT fonds. In de gemeenteraadsvergadering van 24 februari 2010 is een motie aangenomen om de criteria voor aanvragen uit dit fonds te evalueren en eventueel te herzien. Deze nieuwe regels voor te leggen aan de raad en geen nieuwe aanvragen in behandeling te nemen. Voor deze aanvraag geldt, dat deze in december 2009 is binnengekomen. Derhalve wordt deze aanvraag nog beoordeeld conform de “oude” criteria. Het ingediende voorstel voldoet aan deze criteria.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?