10G200655 - Het Gemeenteblad van Hengelo

Op grond van de Gemeentewet vindt de bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften plaats door bekendmaking hiervan in het gemeenteblad of bij gebreke daarvan door opneming in een ander door de gemeente algemeen verkrijgbare uitgave. Binnen de gemeente Hengelo kennen we noch een gemeenteblad noch een dergelijke uitgave. Voorgesteld wordt over te gaat tot het instellen van een gemeenteblad zodat hierin wordt voorzien.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?