10G200734 - Kredietaanvraag baggerwerkzaamheden Houtmaatvijver

De Houtmaatvijver heeft achterstallig onderhoud. Het regulier onderhoud en de sanering van verontreinigde waterbodems is gestagneerd omdat de milieu-eisen en daarmee ook de kosten van baggeren geleidelijk aan zijn toegenomen. De afgelopen jaren zijn in samenwerking met het waterschap Regge en Dinkel nagenoeg alle vijvers en overige waterlopen binnen het stedelijk gebied gebaggerd. De gemeente Hengelo zal een nul-situatie moeten creƫren om de vijver "schoon" op te leveren aan waterschap Regge en Dinkel. De meeste vijvers en waterlopen in Hengelo zijn reeds overgedragen aan het waterschap in beheer en onderhoud. Het baggeren van de Houtmaatvijver heeft relatie met de toekomstige ontwikkelingen van het stadspark Weusthag. Het beekherstel dat op initiatief van het waterschap en de gemeente wordt opgepakt en de uitbreiding van het Weusthagpark zijn hiervan voorbeelden. De gedachte is om de houtmaatleiding meer te laten meanderen en de vijver iets uit te breiden. Het baggeren draagt op veel facetten bij aan de kringloop van het waterstelsel en geeft een impuls aan duurzaam waterbeheer en de omgeving van de Houtmaat en het Weusthagpark.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?