10G200839 - Stadsbank Oost Nederland

Er wordt voorgesteld als zienswijze uit te spreken dat de raad akkoord kan gaan met de ontwerpbegroting 2011. Een conceptbrief aan de Stadsbank Oost Nederland is bijgesloten. De ontwerpbegroting 2011 is lager ingezet dan de begroting 2010. Voor 2011 wordt voor Hengelo € 862.425 begroot. Voor 2010 was dit
€ 881.517. Er is aandacht besteed aan de verwachte toename van het beroep op schuldhulpverlening. Deze is voor 2011 op 3% gezet. In 2009 was de verwachte groei op 8% gesteld en voor 2010 op 5%.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?