10G200845 - Vaststelling Drank- en Horecaverordening

Op 9 november 2005 heeft de gemeenteraad de Drank en Horecaverordening 2005 vastgesteld. Deze is verouderd. Met deze aanpassing wordt de huidige verordening herzien. Ontwikkelingen in lokaal beleid hebben er onder andere toe geleid, dat de huidige Drank- en Horecaverordening op bepaalde onderdelen niet meer volledig is. Vandaar dat nu onder andere uniforme indieningsvereisten, weigerings- en intrekkingsgronden zijn opgenomen. Daarnaast is een aantal technische wijzigingen in de verordening aangebracht, zoals het bijwerken van de algemene bepalingen. De verordening is bovendien afgestemd op de bepalingen uit onder andere de Algemene Plaatselijke Verordening, de Drank- en Horecawet en het Handhavingsbeleid Horeca.
Behandeld in:

Raadscommissie Bestuur van 24 juni 2010

Raadsvergadering van 6 juli 2010

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?