10G200868 - Vaststellen van de voortgangsnotitie cameratoezicht en de verordening cameratoezicht Hengelo 2010

Het raadsvoorstel omvat de voortgangsnotitie waarin de uitwerking van de pilot uiteen is gezet, alsmede de
verordening cameratoezicht Hengelo 2010. In deze verordening is het kader omschreven waarbinnen de
burgemeester zijn bevoegdheid mag inzetten.
Het vervolg van de besluitvorming van de raad is dat de burgemeester na publicatie van het raadsbesluit
een aanwijzingsbesluit neemt voor de exacte locaties van de camera's in de binnenstad. Ook hier zal een
aparte publicatie voor gedaan worden. Nadat deze twee besluiten zijn genomen zullen verdere stappen
worden gezet in de uitvoering. Ruim voordat de camera's worden opgehangen en vervolgens aan worden
gezet zal er een uitvoerig communicatietraject ingezet worden. Hier zal in worden gegaan op de locaties,
tijden dat wordt opgenomen en live wordt uitgekeken. Ook zal daarbij worden aangegeven waar de bordjes
cameratoezicht worden geplaatst.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?