10G201001 - Ruimtelijke visie gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o.

Provinciale Staten hebben 16 juni 2010 de provinciale ruimtelijke visie vastgesteld voor de gebiedsontwikkeling luchthaven Twente en omgeving. Het provinciaal bestuur heeft hierbij gekozen voor de benutting van kansen op economische ontwikkeling door zich in te zetten voor een doorstart van het vliegveld Twente als burgerluchthaven. Hierbij informeren wij de raad over dit besluit en doen wij een voorstel hoe hiermee om te gaan bij de verdere gezamenlijke ontwikkeling van het economisch programma innovatiedriehoek.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?