10G201113 - Erfpacht /verkoop Industriestr. 238 en Havenkade 18

Het perceel op de hoek van de Havenkade/Industriestraat is dit jaar door de gemeente bouwrijp gemaakt en is daarmee geschikt voor het gebruik als bedrijventerrein. Autobedrijf Blenke heeft enkele jaren geleden belangstelling getoond voor dit perceel ten behoeve van het realiseren van haar uitbreidingsplannen. Het college van B & W heeft besloten het perceel te verkopen en het perceel Industriestraat 238 opnieuw in erfpacht uit te geven. In dit voorstel wordt gevraagd de verkoopopbrengst ten gunste te brengen van de reserve grondexploitaties.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?