10G201219 - Deelneming Stichting Essent Sustainability Development

Gerelateerde links

In het proces van de vervreemding van de aandelen Essent is op 12 mei 2009 een Duurzaamheidsovereenkomst (Sustainability Agreement) getekend tussen RWE en Essent. In deze overeenkomst hebben beide partijen bindende afspraken gemaakt over investeringen in duurzame energieproductie in Nederland. In een aangehecht Ontwikkelingsplan (Development Plan) zijn deze geconcretiseerd. De duurzaamheidsovereenkomst inclusief Ontwikkelingsplan is vervolgens opgenomen in de uiteindelijke verkoopovereenkomst (Offer, Sale and Purchase Agreement of SPA). In de verkoopovereenkomst is tevens opgenomen dat een aparte stichting toezicht zal houden op de naleving van de bepalingen in de Duurzaamheidsovereenkomst, inclusief Ontwikkelingsplan. Aangegeven is dat in deze stichting de verkopende aandeelhouders van Essent vertegenwoordigd zullen zijn. Momenteel is de stichting - onder de naam Stichting Essent Sustainability Development - in oprichting. Conform de procedure voor het aangaan van een nieuwe deelneming informeren wij u via dit raadsvoorstel en vragen wij op basis van artikel 160 Gemeentewet naar uw eventuele wensen en bedenkingen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?