10G201252 - Beleidsregels Welstandsnota

Het definitief vaststellen van de excessenregeling en de welstandscriteria is vooruitgeschoven ten opzichte van nog te wijzigen\ aan te vullen onderdelen zoals bijvoorbeeld de criteria voor winterterrassen. Reden hiervoor is dat de afdeling Handhaving met enige regelmaat te maken krijgt met woningen in verval (Uitslagweg 64) of het gebruik van te felle kleuren. Op basis van de excessenregeling kan de eigenaar worden aangeschreven. Deze aanvullingen hebben van 11 maart tot en met 22 april ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?