10G201290 - Geluidsanering ISV-3

In het “Programma ISV-3 Hengelo, 2010 tot 2015” zijn met betrekking tot de geluidsanering al prestatieafspraken gemaakt met het Rijk. Wat betreft geluidoverlast is in Nederland een groot aantal woningen langs wegen zwaar belast. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de geluidsanering van deze op de zogenoemde A-lijst voorkomende woningen. Het Rijk gaat er van uit dat de sanering van de A-lijst woningen kan worden afgerond in 2020. Op basis van het aantal nog te saneren woningen in Hengelo is binnen het totale ISV budget € 419.000,= opgenomen voor geluidsanering.
De prestatie inzet is om voor dit budget 22 A-lijst woningen te saneren (Weideweg/Woolderesweg). Daarnaast is de ambitie om 1 school te saneren. In de praktijk gaat het vooral om maatregelen als een stil wegdek al dan niet in combinatie met gevelisolatie. De concrete maatregelen zullen volgen uit een uit te voeren akoestisch en bouwtechnisch onderzoek.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?