10G201426 - Verordening baatbelasting riolering Buitengebied 2010

Op 25 september 2006, nr. 160531, is er een krediet beschikbaar gesteld om riolering in het buitengebied aan te leggen waardoor circa 260 percelen zouden kunnen aansluiten op de gemeentelijke riolering. Tevens is er een zogenaamd bekostigingsbesluit vastgesteld, waardoor het formeel mogelijk werd de aanlegkosten op de eigenaren van gebate objecten te verhalen.
In de loop van 2009 is de riolering aangelegd en hebben circa 260 percelen de mogelijkheid gekregen om het object op de gemeentelijke riolering aan te sluiten. Door het vaststellen van de verordening baatbelasting riolering buitengebied 2010 kan daadwerkelijk worden overgegaan tot inning van de bijdragen van de eigenaren van de percelen.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?