10G201439 - Vaststelling bestemmingsplan Schalkburgerstraat 25

Het plangebied wordt gevormd door het perceel aan de Schalkburgerstraat 25. Kindercentrum Twente heeft voor deze locatie het voornemen op de begane grond een kinderdagverblijf met daarboven een woning te vestigen. Dit gebruik past niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan Centrum. Aan het kinderdagverblijf is medewerking verleend door het verlenen van een ontheffing. Voor het gebruik van de woning is het bestemmingsplan aangepast. In deze herziening van het bestemmingsplan is ook het gebruik ten behoeve van het kinderdagverblijf meegenomen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?