10G201487 - Kredietaanvraag fietstracé snelweg F35

Door de regio Twente en enkele Twentse gemeenten is een masterplan Fietssnelweg tussen Enschede en Nijverdal opgesteld. De aanleg van het fietstracé tussen de Kuipersdijk en de gemeentegrens Enschede Hengelo fungeert als pilot project. In het voorjaar van 2011 zullen de werkzaamheden starten.
De uitvoering vindt plaats in samenwerking met de gemeente Enschede en wordt als één werk uitgevoerd.

Er wordt voorgesteld een krediet groot € 800.000,-- beschikbaar te stellen voor de aanleg van de F 35, tracé Kuipersdijk- gemeentegrens Enschede
dit krediet te dekken uit:
- €400.000,-- terugontvangst van de eigenbijdrage in het Regionaal Mobiliteitsfonds
- €400.000,-- bijdrage Regio Twente de zg.Quick Win gelden

En een krediet te verlenen, ad €400.000,-- dat op voorhand, in verband met de subsidieverlening, is gestort in het Regionaal Mobiliteitsfonds
Dit te dekken uit
- € 200.000,-- bijdrage ProRail
- € 200.000,-- bijdrage Nota Fiets

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?