10G201628 - 9e Wijziging Beleidsbegroting 2010

Gerelateerde links

In de 9e wijziging worden verwerkt alle op dezelfde agenda van de raad voorkomende voorstellen met gevolgen voor de Beleidsbegroting 2010 alsmede de gevolgen van de eerdere raadsbesluiten uit 2010.

Verder worden vermeld alle collegebesluiten met gevolgen voor deze beleidsbegroting, die niet via een afzonderlijk voorstel aan de raad worden voorgelegd (o.a. gebruikmaking van de post Onvoorziene uitgaven).

Ook zijn enkele technische aanpassingen van de begroting in deze wijziging verwerkt.

 

Behandeld in:

Raadsvergadering van 

10 november 2010

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?