10G201671 - Vaststelling ruimtelijke randvoorwaarden Erve Hemmelhorst

Het plangebied Erve Hemmelhorst is gelegen in het gebied dat in de welstandsnota is opgenomen als 'Buitengebied'. Indien geen beeldkwaliteitplan is vastgesteld moeten bouwplannen worden getoetst aan de welstandscriteria voor het deelgebied Buitengebied. De ontwikkeling ‘Erve Hemmelhorst’ voldoet niet aan deze criteria. Dit is de reden dat voor Erve Hemmelhorst ruimtelijke randvoorwaarden zijn opgesteld die, na vaststelling door de gemeenteraad, onderdeel zullen uitmaken van de Welstandsnota en daarmee toetsingskader vormen voor welstand.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?