10G201676 - Bodemsaneringsprogramma 2010 t/m 2014

Aan de raad wordt voorgesteld om ISV-middelen beschikbaar te stellen voor bodem. Het gaat om € 1.170.000 voor de periode van 2010 t/m 2014. Dit bedrag is door het Rijk berekend volgens het Besluit bodemmiddelen ISV-3 (Staatsblad 2009, nr. 376). In het Bestedingsplan ISV-3 Hengelo, dat op 15 december 2009 aan de raad is voorgelegd, is dit bedrag eveneens opgenomen.

Daarnaast ontvangt de gemeente de decentralisatie-uitkering bodemsanering voor de periode 2010-2014. Uit de periode 2005-2009 resteren nog Wbb-middelen (€ 80.238). Aan de raad wordt voorgesteld om de ISV-bodem-middelen, de decentralisatie-uitkering bodemsanering en de resterende Wbb-middelen te doteren aan de reserve bodemsanering.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?