10G201683 - 1e wijziging Legesverordening 2011

Bij het voorstel aan de raad om de Legesverordening 2011 vast te stellen is per abuis verzuimd om de wijziging die thans wordt voorgesteld mee te nemen.

Bij een aanvraag tot een beperkte wijziging van een bestemmingsplan (zowel voor gebruik als in combinatie met bouwen) wordt eerst een begroting gemaakt. Op basis hiervan worden de definitieve legeskosten bepaald. Er wordt in de tarieventabel dan ook een minimum en maximum legesbedrag is opgenomen, vergelijkbaar met de bedragen zoals deze golden voor 1 oktober 2010. Voor externe advieskosten (onderzoeken etc.) kan maximaal € 25.000,-- aan leges worden geheven. Indien wordt besloten geen medewerking te verlenen aan een bestemmingsplanherziening wordt € 500,- in rekening gebracht. Voor zaken die vallen onder afdeling 6.4 Wro (exploitatieovereenkomst, exploitatieplan) worden geen leges geheven.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?