10G201689 - Voorbereidingsbesluit ter bescherming van landschappelijke waarden buitengebied

De provincie Overijssel heeft laten weten bezwaar te hebben tegen een klein (onder)deel van het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied. Het punt waar het in dit geval om gaat is de bescherming van onder andere de landschapswaarden. De provincie is van mening dat de toelichting op dit punt voldoet, maar dat dit punt iets uitgebreider in de regels verwoord had moeten worden (aanlegvergunningstelsel en positie in de bestemmingsomschrijving). Echter, de provincie Overijssel is ook van mening dat voor dit punt het geven van een reactieve aanwijzing een te zwaar middel is om in te zetten, maar de provincie heeft wel verzocht het punt uiteindelijk te herstellen.

Door het nemen van een voorbereidingsbesluit kan, mocht men in een bepaald gebied waar de bescherming van landschapswaarden van belang is, werkzaamheden uit willen voeren, alsnog gestuurd worden op de uitvoering van de betreffende werkzaamheden, door bv. voorwaarden aan de ‘omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden’ (voorheen; aanlegvergunning) te koppelen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?