10G201740 - Koopzondagen 2011

Gerelateerde links

Het college kan op basis van de vigerende Verordening Winkeltijden Hengelo 2005(hierna: verordening) vrijstelling verlenen op grond van artikel 2 lid 1 van de verordening voor 12 zondagen per gebied. Deze zondagen worden dan aangemerkt als ‘koopzondag.’

Sinds het vaststellen van de verordening in 2005 is het totaal aantal koopzondagen in Hengelo toegenomen. Van 11 zondagen (6 per deelgebied, waarvan 1 gezamenlijk) in 2005 naar 16 zondagen in 2010 (12 per gebied, waarvan 8 gezamenlijk). Oorzaak hiervan daarvan is tweeledig.
Enerzijds is er meer behoefte in de markt, zowel vanuit de consument als de winkelier, om de mogelijkheid te hebben om op zondag te winkelen / de winkel geopend te hebben voor het publiek. Anderzijds is er een verschillend belang tussen de ondernemers op bijvoorbeeld het Plein Westermaat en de Binnenstadsondernemers. Ondernemers in de PDV-branches willen hun winkel graag openen op de ‘2de feestdagen.’ Deze voorkeur leeft totaal niet binnen de binnenstadsondernemers. Zij genieten een voorkeur voor zoveel mogelijk de laatste zondag van de maand, aangevuld met een extra dag in september (Modespektakel) en december (Winters Hengelo).
Deze jaarlijkse discussie maakt dat de toelichting, behorende bij de verordening, niet meer actueel is en voor discussie zorgt tussen het college en uw Raad. Daarnaast levert het de nodige frictie op in de gesprekken met de belanghebbenden over het vaststellen van de koopzondagen.

Om tot een definitief voorstel voor koopzondagen voor het daarop volgende jaar te komen, maakt het college gebruik van een aantal uitgangspunten:
- maximaal 12 koopzondagen per deelgebied
- zoveel mogelijk koopzondagen gezamenlijk, om het totale aantal koopzondagen beperkt te houden
- zoveel mogelijk koopzondagen op de laatste zondag van de maand voor de eenduidigheid naar de consument
- zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de verschillende ondernemers.

Deze uitgangspunten zijn vertaald in het voorstel aan uw Raad om artikel 2 van de toelichting op de Verordening Winkeltijden Hengelo 2005 te wijzigen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?