360798 - Politiek testament 2006-2010

In hoofdstuk 8 van het politiek testament zijn op diverse onderwerpen aanbevelingen gedaan. Het betreft de onderwerpen: Raad, raadscommissies Trefpunt Hengelo Relatie college- ambtelijk apparaat Communicatie naar de burger en naar de raad Introductieprogramma raad Rekenkamercommissie Werkgroep accountancy Beschikbaarheid en openbaarheid van informatie Interne en externe benoemingen Werkgeverscommissie raad Het testament wordt bij deze aan de nieuwe raad ter meningsvorming en besluitvorming voorgelegd. De vorige raad heeft in zijn vergadering van 23 februari besloten om dit testament aan de nieuwe raad ter besluitvorming voor te leggen. Wij adviseren de nieuwe raad om deze aanbevelingen over te nemen. Voor zover de overgenomen aanbevelingen resulteren in juridische aanpassingen (Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad. etc…) wordt ernaar gestreefd deze aanpassingen in juli 2010 door te voeren.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?