09G201118 - Nota Vrijwilligersbeleid

Aan de raad wordt voorgesteld de nota Vrijwilligersbeleid vast te stellen. De nota staat een beleid voor dat zich met name richt op versterking van het vrijwilligerswerk door de vele (vrijwilligers)organisaties en beleidsterreinen die bij het onderwerp betrokken zijn op onderwerpen en overeenkomsten aan elkaar te verbinden en beter te laten samenwerken. Te denken valt aan scholing, werving, begeleiding belangenbehartiging, kennis etc. De rol van het Servicepunt Vrijwilligerswerk moet hierbij gezien worden als een soort van vliegwiel of schakelpunt tussen alle actoren en belangen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?