10G200666 - Jaarverslag en jaarrekening 2009

Inhoudelijk wordt per programma verslag gedaan over de realisatie van de doelstellingen zoals deze in de programmabegroting waren geformuleerd. De jaarrekening, die van de accountant vergezeld gaat van een goedkeurende verklaring geeft het financiële beeld over 2009 weer. Voor het positieve saldo van bijna € 15.517.000 wordt een concreet bestemmingsvoorstel gedaan.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?