10G201479 - Beleidsbegroting 2011-2014

. Dit tekort in de beleidsbegroting wordt sluitend gemaakt door aanvullende maatregelen, zoals die in het voorstel "Herontwerp van beleid en uitvoering fase 1 - versoberingsvoorstellen" aan de raad zijn verwoord. Hierover vindt afzonderlijke besluitvorming plaats. De mutaties die hieruit voortvloeien worden verwerkt in een afzonderlijke begrotingswijziging. Voor een analyse van de verschillen en de grondslagen waarop de ramingen zijn gebaseerd wordt verwezen naar hoofdstuk 6 van de beleidsbegroting.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?