10G201741 - Evaluatie parkeerbeleid

Er is een evaluatie uitgevoerd naar het huidige parkeerbeleid zoals deze is vastgesteld in de Nota Autoparkeren 2008 – 2012. Uit de evaluatie blijkt dat er weinig draagvlak is voor het invoeren van betaald parkeren in de schilwijken en dat de voorkeur uitgaat naar het invoeren van blauwe zones in de schilwijken. Gezien de hoge kosten die gemoeid zijn bij de invoering en het goed functioneren van een blauwe zone moet er wel betaald worden voor ontheffigen, €35,- voor de 1e bewonersontheffing. Voorgesteld wordt te kiezen voor vraagvolgend beleid in de schilwijken. Dit betekent dat bewoners zelf initiatief nemen voor het aanvragen van een blauwe zone in hun wijk waarbij een meerderheid voorstander moet zijn. Voorgesteld wordt het betaald avondparkeren definitief af te schaffen, omdat er onvoldoende draagvlak voor is en ook bij vergelijkbare centrumgebieden als Hengelo nagenoeg niet wordt toegepast. Het systeem van het hanteren van verschillende tarieven (laag, midden en hoog) blijft bestaan en de mogelijkheden voor het mobiel betalen voor parkeren wordt nader uitgewerkt. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de voorstellen uit de evaluatie en het college opdracht te geven voor het nader uitwerken van de voorstellen en deze financieel te onderbouwen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?